Under sommaren 2020 anläggs nya serviceplatser och vattenposter på Fosie kyrkogård, kvarter 1 och 2. Arbetet startar den 18 maj och beräknas vara klart i slutet av juli.

Vattnet kommer periodvis att vara avstängt. Vatten kan då hämtas vid serviceplatserna på kvarter 3 och 5.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter i samband med arbetet.

Vid frågor, går det bra att kontakta Kundtjänst, tfn 040-27 92 00.