Malmö kyrkogårdsförvaltning bevakar utvecklingen kring Coronaviruset och följer de råd och riktlinjer som utfärdas av landets myndigheter.

För att ha en god beredskap inför ett eventuellt ytterligare upptrappat läge än vad som är fallet i Skåne län just nu, samarbetar vi bland annat med Lunds stift och SKKF (Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund). Samarbete och beredskapsplanering sker också med länets andra krematorier, främst för att säkra upp kring tillgången på personal, men även vad gäller transporter och teknisk support.

Det råder inte platsbrist på krematoriet i Malmö och avlidna förvaras som vanligt i kylutrymmen inne på krematoriet. Beredskap finns, med extra åtgärder vidtagna, om antalet avlidna skulle öka så att befintliga kylutrymmen inte skulle räcka till.

För att minska smittrisken för både våra besökare och våra medarbetare är Kundtjänst stängt. Det går bra att nå oss via telefon eller mail.

Vad gäller begravningar i våra kapell eller utomhus följer Malmö kyrkogårdsförvaltning de riktlinjer vad gäller folksamlingar på max 50 personer, som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Vi har också bett begravningsbyråerna att uppmärksamma begravningsföljena på detta.

Ute på kyrkogårdarna pågår arbetet som vanligt med gravskötsel och arbete inför den stundande sommaren.

Vill du veta mer om hur begravningsverksamheten arbetar kring Corona? Mer information finns på SKKF:s hemsida.