Regionmuséet i Skåne har tillsammans med Skånes Hembygdsförbund tagit fram en skrift om Skånes kyrkogårdar och begravningsplatser. Skriften kan tjäna som en vägvisare för den som vill lära sig mer om kyrkogårdarna och begravningsplatserna och om vilka historier de bär på.

Mer information finns på Regionmuseets hemsida. Där kan man även ladda ner skriften kostnadsfritt.