Vattnet på Malmös kyrkogårdar är åter påslaget efter vinterns avstängning.