Det rapporteras just nu mycket kring kriminalitet på Malmös kyrkogårdar. Malmö kyrkogårdsförvaltning vill i samband med detta betona att det inte är farligt för besökare att vara på kyrkogårdarna.

Förvaltningens medarbetare har kyrkogårdarna som sin arbetsplats, fem dagar i veckan. Det gör att de inte alltför sällan ser och upplever aktivitet kopplad till kriminalitet. De upplever detta många gånger som obehagligt eller hotfullt. Kyrkogårdarnas besökare är betydligt kortare tid på kyrkogårdarna. De löper, i och med det, mindre risk att utsättas för obehag, även om det kan förekomma.

Malmö kyrkogårdsförvaltning vill också betona att dessa förhållanden främst gäller de större stadsnära kyrkogårdarna och i mindre utsträckning kyrkogårdar som ligger utanför stadskärnan.

Kyrkogårdsförvaltningen har sedan tidigare vidtagit åtgärder, utifrån vad som ligger inom förvaltningens ansvar, för att öka tryggheten på kyrkogårdarna. Vad gäller arbetsmiljön handlar det bland annat om att kyrkogårdsarbetare jobbar minst två och två där det anses behövas. Alla anställda har också fått utbildning i hur man bäst bemöter hot och våld. Vad gäller den allmänna tryggheten för alla pågår bland annat arbete och planering kring belysning. Rondering med vakter har införts under perioder med mycket stölder.

I dagarna har förvaltningen även kallat till ett möte med bland andra representanter från polis och Malmö stad. Temat  för mötet är att initiera samarbete och se vad som är möjligt att göra för en ökad trygghet på kyrkogårdarna.