I slutet av vecka 42 sänder Malmö kyrkogårdsförvaltning ut brev till gravrättsinnehavare som förvaltningen bedömer inte hållit sina gravar i ett gott skick. De gravrättsinnehavare som får brev om vanvård och inte ställer i ordning sina gravplatser före den 28 februari 2021 förlorar sina gravrätter som då återförs till kyrkogårdsförvaltningen.

I denna förteckning redogörs för de gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2019.

​För mer information kontakta Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst.