Malmö kyrkogårdsförvaltning arbetar just nu med att anlägga en askgravplats på Husie kyrkogård.

Centralt på askgravplatsen, mitt i den stora gräsyta där gravsättning ska ske, står ett konstverk i form av en orkidé – en hög blomstängel i metall med blommor i kristall. I anslutning till gräsytan finns en blomsterränna gjord av återanvända gravstenar där man kan placera blommor. Plattor i metall med namn på dem som är gravsatta på platsen monteras på ett smidesstaket intill.

Att begrava sina avlidna nära och kära på askgravplats blir allt vanligare i vårt land. En askgravplats är mindre anonym än minneslund där det inte finns möjlighet till namnplattor, men inte lika omfattande som en enskild gravplats med gravsten och skötselbehov.

Askgravplatsen rymmer 2000 gravrätter med två urnor per grav och kompletterar de andra sju askgravplatserna som redan finns på Malmös kyrkogårdar (Tygelsjö, Östra, Limhamn, Husie, Oxie, Bunkeflo och Pauli norra). Idé och utformning för askgravplatsen kommer från Malmö kyrkogårdsförvaltning och glasskulpturen är framtagen av Målerås glasbruk.  Förhoppningen är att askgravplatsen i sin helhet står klar och kan tas i bruk före årsskiftet.

Läs mer om askgravplatser här.