I april i år tecknade Malmö kyrkogårdsförvaltning ett avtal om återvinning av metall från kremationer som sker i Limhamns krematorium med det holländska metallåtervinningsföretaget OrthoMetals. Avtalet ger kyrkogårdsförvaltningen 94 % av metallvärdet och resterande 6 % går till OrthoMetals för hanteringen.

En första utbetalning på över 6,5 miljoner kronor har nu gjorts till kyrkogårdsförvaltningen. Den utgör ersättning för två års samlad metall från krematoriet. Hela summan går till Allmänna arvsfonden som stöttar föreningar och organisationer som arbetar med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

– Vi är mycket nöjda. Vi har kunnat teckna ett bra avtal med OrthoMetals som innebär en högre ersättning till Allmänna arvsfonden än vad andra liknande avtal i branschen ger, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef.

OrthoMetals hämtar metallresterna i Limhamn årligen och ersättning för den återvunna metallen utbetalas efter återvinningen.

– Det är glädjande att kunna bidra med så mycket pengar till en sådan viktig verksamhet som den som Allmänna arvsfonden utövar, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev.