I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö per den 9/5 2019 redovisas en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård.

Berörda gravrättsinnehavare kommer även få information via brev.

För mer information, kontakta Malmö kyrkogårdsförvaltnings kundtjänst, tfn 040-27 92 00.