Malmö Kyrkogårdsförvaltning kan komma att börja använda en ny metod för att förhindra att värdefulla metallutsmyckningar stjäls från kyrkogårdarna. Det handlar om 3D-scanning, ett sätt att med en 3D-skrivare ta fram kopior av t ex byster och annan utsmyckning i metall på gravplatser, minnestavlor och annat stöldbegärligt som finns på kyrkogårdarna.

Föremålet fotograferas ur flera olika vinklar med en specialkamera. Bilderna sparas sedan i en bildbank. Med hjälp av 3D-skrivaren kan man efter det göra en replik av föremålet.

Föremålen tas fram i ett material som kallas nylonplast. Byster och andra föremål kan fyllas med sand, betong eller något annat tyngre material. Man kan också behålla dem ihåliga för att eventuella tjuvar ska märka att de inte består av metall och därför inte är stöldbegärliga. I grunden är de vita och målas sedan för att, som bilden visar, likna ärgad brons.