Nu satsar Malmö kyrkogårdsförvaltning ännu mer på biologisk mångfald. På Södra Sallerups och Glostorps kyrkogårdar har man skapat så kallade höggräsytor där gräset klipps eller slås cirka 2-3 gånger per säsong istället för en gång i veckan. På höggräsytorna hinner blommorna blomma klart och det bidrar till att bin och andra insekter hittar mat och även skydd.

På Gamla kyrkogården mitt inne i centrum avvaktar man också med gräsklippningen av flera gräsytor till veckan innan midsommar för att prästkragarna ska hinna blomma klart.