Just nu är ett förberedande arbete på gång inför en renovering och nyasfaltering av backen upp mot minneslunden och kvarter 2 på Fosie kyrkogård. Själva asfalteringen startar i andra halvan av maj och beräknas vara klar till midsommar.

En alternativ väg in på kyrkogården under denna tid är via kyrkogårdens huvudingång från Lindängsvägen.

Samtidigt pågår även reparation av dammen i minneslunden, som är tömd på vatten fram till i mitten av maj.