Vid kremationer är det vanligt att det blir metaller över som bör återvinnas. Malmö kyrkogårdsförvaltning har just tecknat ett avtal kring metallåtervinning från kremationer med det holländska metallåtervinningsföretaget OrthoMetals.

Avtalet innebär att OrthoMetals hämtar upp de metaller som blir över vid kremationer och fraktar dem till anläggningen i Holland för återvinning och sortering. På detta sätt har kyrkogårdsförvaltningen hittat ett bra användningsområde för de återvunna metallerna, eftersom avtalet innebär att 92 % av metallvärdet av de återvunna metallerna går till Allmänna arvsfonden. De resterande 8 % är ersättning till OrthoMetals.

– Det känns bra och naturligt att pengarna går till en verksamhet som Allmänna arvsfonden, där de används för att stötta föreningar och organisationer som arbetar med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, säger Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef.

Förvaltningen har också försäkrat sig om att metallresterna hanteras på ett etiskt sätt, då det rör sig om metaller som blivit kvar efter kremationer av avlidna.