Från och med januari 2019 erbjuder Kyrkogårdsförvaltningen inte längre tjänster gällande montering eller andra arbeten avseende gravstenar. Gravrättsinnehavare får istället vända sig till ett stenhuggeri.

Fortsatt besiktning av gravstenar kommer att ske för att minimera antalet lösa stenar som kan utgöra en risk för besökare och anställda på kyrkogårdarna. Dessa besiktningar sker löpande och på gravplatser där man hittar lösa stenar eller stenar som på andra sätt utgör en risk, kontaktas gravrättsinnehavaren. Åtgärder för att eliminera risker kommer även fortsättningsvis utföras löpande.

De stenarbeten som beställts av kund innan årsskiftet kommer att slutföras enligt överenskommelse.

Mer information kan fås via Kundtjänst.