Malmö kyrkogårdsförvaltning har gått med i projektet Elbilslandet Syd, ett EU-projekt med bland andra Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen som samarbetsparter. Bakgrunden till projektet är att göra det enklare för företag i Skåne och Blekinge att välja fossiloberoende alternativ till sina fordonsflottor, till exempel el- eller biogasbilar.

Tanken är att under en begränsad period prova el- och biogasbilar för transporter. Förvaltningen får möjlighet att låna och testa el- och biogasbilar i sin verksamhet kostnadsfritt under en begränsad tid av några veckor. Projektet har dessutom koll på att lösningen blir ekonomiskt hållbar för dem som deltar. Testet för förvaltningen kommer att ske under första halvåret 2019. Under projekttiden kommer ett forum för erfarenhetsutbyte finnas tillgängligt för samtliga deltagare i projektet.

Elbilslandet Syd är ett samverkansprojekt mellan sex parter: Region Skåne (huvudman), Kommunförbundet Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen i Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Förutom ovanstående finansieras projektet även av Region Blekinge och EU, genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. På sikt är den nationella ambitionen med projektet att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Projektet Elbilslandet Syd ska pågå mellan år 2018 och 2020.