Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder alltid service med utsättning av blommor på de gravar där gravrättsinnehavare har skötselavtal. Inför Allhelgonahelgen har det bland annat varit möjligt att beställa vita chrysantemum till sin grav. Denna höst har  förvaltningen fått leveransproblem och det innebär att de beställda chrysantemumplantorna inte levererats. De har därför ersatts av vit småblommig cyklamen, som alltså kommer att sättas ut istället på de gravar där beställning av vita chrysantemum gjorts. För frågor kontakta Kundtjänst.