Malmö kyrkogårdsförvaltning har tagit fram en förteckning över gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2018. För mer information kontakta Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst.