Under våren och sommaren har ett intensivt arbete ägt rum med att bygga upp en ny struktur och utseende
för vår hemsida. Nu är det klart och resultatet är denna hemsida. Innehållet är i stort sett detsamma som
tidigare, men har bitvis uppdaterats. Vissa saker har också lagts till och annat tagits bort.

Fortsatt arbete kommer att ske med nya bilder, tydligare kartor, kompletteringar med historiska fakta och en del
nytt innehåll, som t ex information om miljöarbete och skötsel.